Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdag 22.10.14.

Korp

Referat frå Korp i Gøteborg

Seminaret var stort (33 stk.) Vi får eit nytt grensesnitt. Vi har møtt folk som bruker Korp.

Cip diskuterte måtar å identifisere forfattar, men ikkje søke på forfattar.

Innhaldsoppdatering

Står att: Filtrering av +Err/Sub i lookup2cg. kvasikode:

Januar-konferansen

sme-sma-føredrag

Feil tal for dekningsgrad. Vi fekk den i retur. Vi diskuterer med Fran i dag.

fad-føredrag

Praktisk

Vi må ha opp registreringa. Trond ser på det med Fran.

Oulu august 2015 - workshop?

Trond orienterte. Det kan evt bli ein “kafeteria”, dvs, innføring i bruk av språkteknologiske verkty

Giellatekno - dreg vi i same retning?

Cip:

Lene:

Trond:

Diverse

Neste veke

Kl. 0800

Saker: Clarin, Konferanse