Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 29.10.14

Ciprian, Lene, Trond; Sjur, Sandra

Saker

Clarin

Nederland

Ciprian refererte

Metadata: Cip ventar på eit verkty som blir laga i Praha, for å konvertere frå ulike format til CMDI2.

Oddrun Pauline Ohren frå Nasjonalbiblioteket arbeider med formatet.

Viss vi skal vere lagringssenter må vi tilby permanent url. Alternativt kan vi tilby Trolling. Trolling på UB vil vere eit Clarino B-senter. Krav: Server, PID, metadata.

Slike sentra blir sannsynlegvis:

Clarino-møte 1.-2. desember

Opplegg frå Bergen (som UB ordnar på førehand):

Korpus

Korp-verktya

Utviklar er i Paris, men Cip har fått kjeldekoden til ny Korp. Cip lagar no ny versjon av Korp med gammel data og ny Korp, og undersøker det. Deretter ser han på ny data.

Deretter bug #1713.

Korp-data (tekstar)

Ordbøker

Kintel

Diskusjon om dette.

Konklusjonar:

smenob / nobsme

Utsett til neste møte