Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saksliste:

Forrest (fleirspråklegheit + deling av sida)

Børre har skrive dokumentasjon:

[/infra/forrest-i18n.html] [/infra/forrest-i18n.html]

Han ber oss om å gå gjennom symlinkar i xdocs og bestemme kva som skal vere i den fleirspråklege forrest og kva i techdoc.

Kritiske ting (trepunktslista)

 1. generere språkval av krysslinker. I dag har vi flagg på kvar side (manuelt), lenka til tvillingsida. Divvun har dette generert. Vi vil også ha dette systemet. Cip’s cups of tea
 2. Tabben skal ha ein opsjon der vi held på språket når vi trykker på tab: Frå norsk hovudside via tabben “Samiske språk” til (i dag:) samisk. Vi vil ha lenkjing til norsk. (dette skal visstnok bare fungere for sider innafor samme forrest-tre)
 3. Lokalisering av tab (tittelteksten i tabbane (dette kjem som resultat av det nye systemet)

Trond og Ciprian les og diskuterer, Ciprian implementerer. Tidsramme: Oppstart neste veke.

Ei anna sak:

Flagg: Når folk skal lenkje på Facebook er det flagget som kjem opp. Vi vil ha eit anna bilete, t.d. logoen vår. Logo: som før, men Sámi / giellatekno til Giella- / tekno

Debugging

Unngå feil i dokumentasjon i koden:

[/infra/infraremake/DebuggingSourceDocumentation.html]

Er det slik at forrest ikkje bygger den interne dokumentasjonen?

tf-hsl-m0016:xdocs ttr000$ ll|sort|grep '^[dl]'
drwxr-xr-x  tastatur
drwxr-xr-x  installering
drwxr-xr-x  build
drwxr-xr-x  conf
drwxr-xr-x  univOahpa
drwxr-xr-x  cg
drwxr-xr-x  research
drwxr-xr-x  adp
drwxr-xr-x  turi
drwxr-xr-x  dtd
drwxr-xr-x  cgi
drwxr-xr-x  images
drwxr-xr-x  background
lrwxr-xr-x  plan -> ../../../../../../plan/
lrwxr-xr-x  ped -> ../../../../../../ped/doc
lrwxr-xr-x  words -> ../../../../../../words/doc --> går inn i dicts-forrest (xdocs/dicts)
lrwxr-xr-x  bar -> ../../../../../../plan/barents/
lrwxr-xr-x  appsdoc -> ../../../../../../oldkeyboardprojects/doc
lrwxr-xr-x  key -> ../../../../../../oldkeyboardprojects/keyboards/

Dette vil vi ha i fleirspråkleg gtuit-forrest

Dette vil vi ha i techdoc-forrest

Dette vil vi tja

Oppsett for ny side:

Flikar øverst på giellatekno.uit.no:

Home - divvun - oahpa - dicts - samisk - andre språk

Andre forrestversjoner:

lrwxr-xr-x  uped -> ../../../../../../ped/userdoc/
lrwxr-xr-x  dicts -> ../../../../../dicts/src/documentation/content/xdocs/

Skal bli forrestversjon:

lrwxr-xr-x  doc -> ../../../../../../techdoc
lrwxr-xr-x  doc -> ../../../../../../techdoc/dicts (teknisk ordboksdoku)

I bruk? Trond ser på det

lrwxr-xr-x  ipkdoc -> ../../../../../../st/ipk/doc/
lrwxr-xr-x  faodoc -> ../../../../../../langs/fao/doc/
lrwxr-xr-x  kaldoc -> ../../../../../../langs/kal/doc/
lrwxr-xr-x  komdoc -> ../../../../../../langs/kpv/doc/

Innhaldet i dicts/…/xdocs:

tf-hsl-m0016:xdocs ttr000$ ll|grep '^[ld]'
drwxr-xr-x  admin
drwxr-xr-x  archi
drwxr-xr-x  build
drwxr-xr-x  css
drwxr-xr-x  dicts <----- filer om ulike ordbøker
drwxr-xr-x  editor
drwxr-xr-x  i18n
lrwxr-xr-x  images -> ../../../../../gtuit/src/documentation/content/xdocs/images/
drwxr-xr-x  infra
drwxr-xr-x  lists
drwxr-xr-x  search
drwxr-xr-x  terms
drwxr-xr-x  test

geo

Manglande intro-tekst.

Ciprian ser på det, og forklarer til Trond.

Politikk for ordboksfiler:

Typer informasjon om innholdet i ordbøkene:

Arbeidsliste for ordboksinformasjon på nett

smenob/nobsme

Ciprian ser på fil/tabell etter Lene sitt framlegg.

Besøk frå dept

Tema:

Giellatekno

Divvun

Rektorat- (2013) og dekanat-presentasjon (2014)

Clarino

Programmet: 14:00 Data, metadata and tools adaptation (Trond Trosterud, UiT)

Trond og Ciprian lagar presentasjon

Metadata i nytt format. Samarbeid med Bergen

Orienteringspunkt

Ciprian i Oslo: High performance computing.

Åbo: [http://turkunlp.github.io/Finnish-dep-parser/]: