Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Referat, Giellateknomøte 17.12.14

Saksliste:

 1. Dei praktiske sakene vi har undervegs
 2. Referatsaker
 3. Oversyn over plan / situasjon for forskingsgruppa

Dei praktiske sakene vi har undervegs

Forrest

Vi diskuterte framhaldet i forrest-arbeidet.

smenob/nobsme

Referatsaker

Cip og Trond refererte frå Clarino-møte.

Oversyn over plan / situasjon for forskingsgruppa

(sjölve fg-plan må bli med heile gruppa / heile tromsödelen av gruppa) men vi på plan 5 må sjå på situasjonen vår, ressursar, osb.

Diskusjonen

Oversyn: Vi får 300000/år som vi kan bruke relativt fritt + ein phd, som vi må sjå på profilen til.

Stikkord frå diskusjonen:

Diskusjon om phd-innretting.

Diskusjon om publikasjonar (dette kjem vi attende til)

Talespråk

Analyse av talespråk, aktuelt via fleire miljø

 1. grunnlagsmaterialet for TTS
 2. stockholmsmaterialet for TTS
 3. samiske dialektband
 4. Lyd i Oahpa – Leksa
 5. Lyd i Kursa
 6. Lyd i Michael sine korpus
 7. Dasago
 8. Uleåborg-materialet
 9. taleattkjenning

Korleis i praksis?

lyd som trad språkteknologi vidareutvikle grunnlaget frå Stockholm taleattkjenning lyd i icall lyd i dialektologi

BÁ på eit prosjekt +

Poeng med Uleåborg: Vise relevans for samisk forsking

Kurs

Kursplanlegging