Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 14.1.

Saksliste

Workshop

Programmet og hjemmesida må redigeres (Trond gjør dette)

Sende epost til alle IS ansatte om dette idag

(Lene gjør dette)

Denne veka

Kimmo på torsdag? TWOL som morfologisk teori

Giellatekno

Orienteringar.

Korpus

Tospråklige tekster:

Samiske tall foreller, 1-7. Lene sender epost til Ciprian med info om sekretariatet for evt å få wordfiler derfra.

Hente terminologi frå vitskaplege tekstar

Tagge termer når man legger dem inn i lexc? Eller legge til kommmentar? !TERM

Vi merkar terminformasjon som kommentar i lexc.

Kursplan for SAM-3000

Forslag til kursplan for samisk språkteknologi på 3000-nivå (masternivå):

SAM-30.. 10 stp: Samisk språkteknologi

(Innføring i språkteknologien som Giellatekno- og Divvun-gruppene arbeider med)

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal:

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

Arbeidskrav:

I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvinger. Øvingene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Vurderingsform:

Eksamensform er en 6-timers skoleeksamen på samisk. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

SAM-3090 10 stp: Spesialemne i samisk språkvitenskap

(generelt emne som finnes allerede) - her kan studenten velge å fordype seg i noe, f.eks. FST, CG, korpuslingvistikk

HIF-3012 Språkteknologi (FST kurs)

(finnes allerede)

Kamera m. mikrofon

Trond tar opp saka på nytt.

Neste møte

Torsdag 22.1. kl. 8.30 (evt. anna tidspunkt).