Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

gt-møte 18.2. 2015

Til stades: Ciprian, Lene, Marja-Liisa, Trond

Saksliste

Arbeidet med testrutiner i nyinfra

Ciprian arbeider, har ein del spørsmål. Cip og Lene tar det opp etter møtet.

Nye ordklasser: N, V, A, Adv, under arbeid Adpos.

Heller enn å tilpasse kva vi skal ta bort kan vi legge eit merke !NOTLEMMA på dei som ikkje skal med i testen.

Mail 6/2 om ei fil test/data/sjekksmiproper.txt

Sjå gjennom for å sjå etter avvik, t.d. slike:

Oppsummering av gjort og ugjort frå tidlegare møter, prioritering

geo

nds - frå geo/xml

Jf. referat frå desember.

nds

lokalisering

nds-dokumentasjon

Oppdatere den forelda dokumentasjonen

nds-paradigme-generering

Diskusjon om dette.

nds-ordform-forslag-generering

Ryan har eit framlegg

fad-orda i smenob

… unifisert.

Forrest

  1. gtuit til gtuit2 <
  2. dele gtuit og techdoc
  3. la gtuit vere på nett, men endre nmn i gtuit2
  4. svn mv gtuit2 gtuit

Til no:

cg-bin-systemet i dict

frå 70 til 2 filer

Forskingsområder

Dokumentasjon på dei 5 områda, generelt: Betre tekst.

Sidemenyar

hoppar av nede i systemet.

Prioritering

Gruppe 1

Gruppe 2

Dei andre

Referat frå seminar i forskingsledelse

Trond kjem attende til det.

statssekretærbesøk på måndag

Trond snakkar med Sjur, og deretter oss internt.

Stillingar

Status sme2smn

  1. paradigmer
  2. yamlfiler
  3. lexc
  4. twolc

korpus

Innsamling

Diskusjon med Kimberli.

Filene som forsvann

Kva vil vi ha: Spare

Talespråk

Kva skal med: Fornuftige data I kva format skal det med: CMDI

Clarino

Vi får pid frå UB (ressursar i ref frå 3.12.)

Evt. andre saker.

NRK vil ha Divvun-programmet inkludert i web-redigering. Følg opp den.