Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 18.3.2015

Saksliste

smenob FAD unifisering

Det er mange gamle filer i smenob/inc-mappa. Her bør alle gå gjennom og oppdatere kvar sin fil.

Tiltak:

  1. Vi lager to katalogar i inc:
    1. future_work (med readme-fil som fortel kva som er status)
    2. ready_to_go
  2. Den som eier fila, går gjennom den og enten fjerner eller oppdaterer og flytter til riktig mappe, med en god logmelding om hva dette er.

Web-side for frekvenssortering av lemma og ordformer i tekstar

Nettside: Laste opp fil i .doc-format, få attende frekvenssortert lemma og ordform

Her er foreløpig pipeline (som må forbedres litt for å ta hensyn til ikke disambiguert homonymier):

Første steg er identisk med smesyn (sent-proc.sh -s syn) > analysert_fil
cat analysert_fil | grep '"<' | downcase | sort | uniq -d | sort -nr > wordfrekv.file
cat analysert_fil | grep '"' | grep -v '"<' |  sort | uniq -d | sort -nr > lemmafrekv.file
cat analysert_fil | grep '"' | grep -v '"<' | cut -d '"' -f3 | cut -d ' ' -f2 | sort | uniq -d | sort -nr > wordclassfrekv.file

Tiltak:

Nye stillingar

Programmerar

Utlysningstekst har vært jobba med og er sendt inn til IS

PhD-stipend

Forskingsgruppa Giellatekno gjer framlegg om ei PhD-stilling i samisk språkteknologi. Avhandlinga skal omhandle datamaskinell modellering av samisk grammatikk. Det har vært ansatt flere stipendiater og utlyst flere stipendiatstillinger i samisk de siste månedene, så det vil sannsynligvis være vanskelig å få en søker med master i samisk språk. Vi kunne lage utlysninga for to søkergrupper:

Tiltak:

Norsk språkteknologi

Trond orienterte.

nobsme-leksikografi

Vi har en som skal arbeide cirka to månedsverk med å strukturere og forbedre nobsme-ordboka. Vi arbeider med en dokumentasjon, som også kan være nyttig for andre språkpar: [/dicts/PrinsippForOrdbokssnuing.html]

Tiltak: