Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 20.5.2015

Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

Rapport fra Nodalida

Trond var den eneste fra Giellatekno/Divvun på Nodalida 2015. Han orienterte kort.

Til neste gang vil vi orientere litt meir planmessig om slike konferanser.

Rapport fra Giellatekno i Universitets og Høgskolerådsmøtet

3 x 5 min presentasjon frå 3 ulike miljø. Vår presentasjon konsentrerte seg om temaet, Lene fekk god attendemelding etterpå.

Ting å ta med seg:

bidix

Oulu workshop August 16. Our topic is dictionary, which means that we have to prioritate dict work already now. We have to make a plan for writing the presentation, it will probably be an article afterwards.

Work from next week:

  1. sme-fin/fin-smn
  2. missing smn etter frekvens, manuelt over til sme
  3. missing sme i domene, manuelt over til smn
  4. fonologiske kandidatar
dicts/smefin/src
dicts/finsmn/inc/*.csv
dicts/finsmn/inc/README

Taarna: soittim. Sun loppeed 6.6. räi toimâttiđ sänikirje :)

tf-hsl-m0016:src ttr000$ cat n_smefin.xml|grep '<t '|tr '<' '>'|cut -d">" -f3|grep ' '|wc -l
     742
tf-hsl-m0016:src ttr000$ cat n_smefin.xml|grep '<t '|tr '<' '>'|cut -d">" -f3|grep -v ' '|wc -l
    5405

Oulu 16.-22.8.

Ferieavvikling

Neste møte

  1. juni 2015