Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdagsmøte, 26.8.15.

Trond, Lene

Saksliste

  1. 3-årig programmerarstilling
  2. PhD-stilling Giellatekno
  3. Programmerarstilling MT
  4. Detmar 14.-25.9.
  5. nob-sme ordbok
  6. sme-sma MT artikkel
  7. Cifu-referat
  8. Forskingsprosjekt: Giellatekno og Divvun sine språkverkty

3-årig programmerarstilling

3-årig programmerarstilling Giellatekno: 31 søkarar, kven skal vere i komité?

PhD-stilling Giellatekno

PhD-stilling Giellatekno: Ingen søkarar, ny søknadsfrist om 3 veker (no 2). Idéar?

Programmerarstilling MT

Komitéhandsaminga ferdig og prosessen er nå hos instituttet.

Detmar 14.–25.9.

Detmar kommer til Tromsø i perioden 14.–25.9. Tidspunktet passar Robert glimrande. Vi må lage program for besøket.

nob-sme ordbok og gullkorpus

Siri har ikke tid til å arbeide mer. Vi prøver å rekruttere en samiskstudent.

sme-sma MT artikkel

I vår sette vi opp sme-sma som tema for dette møtet, med tanke på kommande deadline. Francis er ikkje her, og vi har heller ikkje sett han, så eg gjer framlegg om at vi utset denne saka og også deadlinen for artikkelen. Ny deadline bestemmes etter at Francis dukker opp.

Cifu-referat

Referat av innholdet på konferansen. Presentasjonen vår gjekk i store trekk bra.

Forskingsprosjekt: Giellatekno og Divvun sine språkverkty

Presentasjon av undersøking om Giellatekno, jf. [abstract| http://www.oulu.fi/sites/default/files/content/CIFU12BookOfAbstracts_0.pdf] , søk på stikkordet (tittelen): Revitalization and reality

Trond la fram sine egne notater, men har foreslått for Språk og samfunn gruppa å invitere forskerne til seminar i Tromsø.