Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Saksliste:

DM besøk

Enaresamiskprosjektet

oversyn

TODO:

ordboksarbeidet

Tiltak for å forbetre smnfin-NDS-konvertering:

programmeraren

TODO-lista (Trond og Ciprian har diskutert)

Skrive advarsel om VD på nettsidene

Planar for publisering / konferansebidrag

Vi diskuterer tema på neste møte.

icall-programmerar

Trond går vidare med arbeidet med komité.

Korpus

Framlegg frå Jussi: multi-analyser i korpus.

Mogleg problem: Det kan bli komplekst å søke i korpus, og output kan bli komplekst

Glossering på web: Har ikkje fungert i newinfra.

Pipeline for multi-analyse på web får to tillegg:

  1. Køyre multi gjennom to former:
    1. lookup2cg
    2. Felles cg-fil fst_cleanup.cg3 for å fjerne Err/Orth osb. (Lene)

Vi diskuterer dette.

Eventuelt

Sørsamisk ordbok

Det er ord som ikkje lar seg generere

Delar av taggelista er ikkje skrive ut: Kasusnamn felles med sme fungerer, men sma-namn fungerer ikkje