Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdagsmøte 9.9.

Ciprian, Lene, Marja-Liisa, Trond

Saksliste

smesmn MT prosjektet

Folk

Miina og Neeta Jääskö skal arbeide med Giellatekno-saker ein dag i veka.

Oppgåver

MT-oppsett

[http://gtweb.uit.no/mt/testing/] er nede.

Ordbøker

Lemma:

Ulike måtar å gjere det på:

  1. sjå på sme-freq som manglar i sme-smn og i sme-snart-smn
  2. sjå på MT-relevante sme-tekstar (anna sme-freq)
  3. Vi kan også køyre det gjennom MT-systemet, der vi får med berre dei som ikkje blir laga med dynamisk compound

Tekstsjanger?

Framlegg:

  1. Tradisjonelle forteljingar, tradisjonelt ordforråd
  2. Eit moderne domene med eksisterande parallelltekst <==

Datamaskiner

Trond arbeider vidare med dette.

Professor II, besøk

SubEtha Edit programmet

Vi treng modi for see 4: lexc, twolc, jspwiki, cg3 for source code, cg3 output, typos.