Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdag 30.09.15 Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

 1. Rommet her
 2. Clarino
 3. Samarbeidet med Divvun
 4. Samarbeidet oss i mellom
 5. MT projektet
 6. Artikkelliste

Rommet her

Clarino

Samarbeidet med Divvun

Trond og Sjur skal ha møte med Eystein om dette på fredag.

Samarbeidet oss i mellom

Hovedansvar for å besvare epost fra brukere:

Prinsipp: Send cc til alle som har fått spm.

MT projektet

Bidix

Vi får så eit script, og oppdaterer .dix i Apertium.

Francis skal sjå på dette.

<e><p><l>amasgiella<s n="n"/><s n="sem_lang"/></l><r>fremmedspråk<s n="n"/><s n="nt"/></r></p><par n="__n"/></e>
<e><p><l>diehtit<s n="vblex"/><s n="tv"/></l><r>vite<s n="vblex"/><s n="pers"/></r></p><par n="__verb"/></e>
<e><p><l>mun<s n="prn"/><s n="pers"/><s n="pl1"/></l><r>vi<s n="prn"/><s n="p1"/><s n="mf"/><s n="pl"/></r></p><par n="__prn-case"/></e>
<e><p><l>ahte<s n="cnjcoo"/></l><r>at<s n="cnjcoo"/><s n="clb"/></r></p></e>
<e slr="1"><p><l>ahte<s n="cnjcoo"/></l><r>og<b/>at<s n="cnjcoo"/><s n="clb"/></r></p></e>

Workshop

Dato. Trond snakkar med Fran. Gt med Fran om transferreglar

Forarbeid

 1. Installere Apertium og finne parallelltekstar
 2. Setje opp pending tests
 3. Gå gjennom tagproblem og løyse dei
 4. Lære/diskutere om transferregler
 5. Sikre oss at vi har eit fungerande system

Forslag til innhold i MT workshop:

 1. Dag 1
  1. Lære om Apertiums moduler - 2 t
  2. Teste med parallelle finsme og finsmn tekster - begynne å se på problemer - 2 t
  3. Hva er arbeidet som skal gjøres og hvordan - 2 t
 2. Dag 2
  1. Bli enig om hvem som skal gjøre hva, og sette igang med arbeidet
  2. Pending tests og regresjonstester - wiki
 3. Dag 3
  1. Sammenlikne sme og smn lingvistisk, morfologiske tagger og derivasjoner - dag 3
 4. Dag 4
  1. Arbeid

Artikkelliste

Vi har fleire lister over artikkellister og icall. Vi diskuterer i løpet av veka.

Ny mappe: art/plan/gt for desse. Lene redigerer og sjekker inn både artikkelliste og ICALL-planliste.