Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 9.10.15

Ciprian, Lene, Trond

Oppdatering

Clarino

Første del er ferdig (1/3), Cip har lagt til. Ordbøker som vi kan dele er no i repositorium med permanent URL. Neste steg er korpora og ulike ordlister, også n-gram.

Apertium

Nyttig kurs. Råd: Eksempel i kjeldekoden.

Når ML kjem, korleis gjere det:

Kurs i MT

Framlegg til tidspunkt.

Veke:

Helg:

Vi går inn for veke, og diskuterer med dei involverte neste veke.

Artiklar

Deadlines

Opprusting av møterommet

Sjur ringer på måndag.

Strategi for ekstrahjelp

  1. korpus
  2. lingvistisk innhald

Andre ting