Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond, Ciprian, Lene

MT-prosjektet - arbeidsplan:

Relevante tekster

Lene har lagt sametingsprotokoller 2012-2015 som ei fil i sme-sma og sme-smj: texts/sametingsprot2012-15_sme.txt

For sme-smn finnes det parallelle sametingstekster som skal legges inn som ei fil: Trond

sme-missinglist-bargu

sme-missinglist for å legge inn i FST - Thomas. (Trond -> Sjur)

Endring i transfer-filer sme-smn

Lene, Trond arbeider med dette fra torsdag kl 9

skript for WER pluss mer for alle språkpar

Lage skript for utregning av WER (parallelltekster - både setningsvis og for hele filer), * og # (både parallell- og ikke-parallell) : Ciprian

Tagg-problemer

Fremdeles problemer, nå i vislcg3: Lene, Kevin

sme-analyse (CG) vs Apertium

Enda en del problemer, f.eks. er det regler som forutsetter leksikaliseringer. Man må da lage andre typer regler. Lene

Lingvistihkka

ML, Maja, Sandra: Teavsttat

Omega-T

Trond, Ciprian

Áigemearri: Før MT-uka

Aktasne-konferansen

Trond og Lene fortalte kort fra konferansen

Tiina

Trond orienterte cip presentere phd + diskutere relevante samiske innfallsvinklar

HSL foredrag

foredrag for administrasjonen på hsl, er samme dag som [NRK-seminar| http://us11.campaign-archive2.com/?u=198bda6f976451be56e27df18&id=4222023e97]