Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 19.10.

Til stades: Ailo, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

Morgonsamling

08:30 om morgonen – inntil 15 min.

På det store kontoret. Fra i morgen.

Programmerarstilling

Innrettinga vi hadde: Oahpa. Denne innrettinga, eller ei anna?

Tilsetjingsmåte: Programmerar hit? Akkord frå programmerartorg? Fjernarbeid? Kombinasjon? Tilsetjing med arbeidsprøve?

Møte neste veke: tysdag 25.10. kl. 11-12.

Oppsummering av Svalbard-seminar

Hovedtemaene var

Språkteknologi var med i to av forslagene som blei lagt fram. Merete har sendt ut forslagene til alle ansatte over mail.

High north-søknad

Bommet på søknadsfristen, derfor ingen søknad.

Planar for korpusarbeid

Ailo jobber for Giellatekno full tid ut januar 2017.

  1. Samle tekst: einspråkleg og parallell
  2. Konvertere tekst
  3. Setningsparallellisere tekst

Teksttypar:

Innsamling

Forbetre metadatafil.doc + fil.doc.xsl

Viktigste metadata

Møte om metadata:

Møte om korpusstrategi, neste uke

Setningsparallellisering

Ciprian og Ailo ser på kva som er merka som parallelt

  1. kva er merka
  2. kva er umerka

Desse tilfella er ok:

Problematisk:

Tilfelle 1:

Tilfelle 2:

Tilfelle 3:

Teknisk for TCA2: Forbetre anchor.txt?

Se på teknologi for møterom

Kyrre foreslår at vi møtes torsdag 20.10. kl. 13.00

Med: Trond, Lene, Ciprian + Sjur