Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

onsdagsmøte 16.11.

Ailo, Ciprian, Lene, Trond

Saker

Språkbanken

Trond Refererte

Lydkorpuset

Trond refererte, glossa vs. korp.

TODO-lista

[/admin/giellatekno/TODO.html]

Oppdatere denne lista

NDS-lokalisering

Norsk kjem som engelsk, og verre: som forkorta engelsk.

Ciprian og Trond ser på dette

MT

Lage katalog i art/ for kommande artikkel.

Stillinga

Ta teksten frå sist og redigere

Trond: Lage mappe, skrive punkter, deretter møte om dette i morgon kl 13.

Korpus

Korp

Konvertering