Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdagsmøte på ein fredag

Tilstede: Ailo, Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

Lydkorpuset

Jf. LIA-prosjektet

Trond var på møte på SESAM og fikk testfiler.

UiO vil ha filene i Glossa, det er fint. Vi vil ha dei i Korp også.

Tidsplan:

TODO-lista

[/admin/giellatekno/TODO.html]

Trond og Cip gjer lista kortare til neste veke.

Møterommet

Ingen ting har skjedd (?). Trond følgjer opp med Sjur.

MT

Artiklar

Planlegging av artikler

Målgrupper:

Innhold:

Moment for bidix til artikkel: Tre typar bidix

NDS for enaresamisk

Lansering på samisk veke i Enare? Ciprian diskuterer med Miina eller Marja-Liisa.

NDS-lokalisering

Trond og Ciprian ser på det før jul. Testing for alle språk og aller lokaliseringsspråk.

NRK

“NRK Sápmi sitter på en intern ordbok med rundt 50.000 begreper”

Møte med NRK (når?), og med Divvun

Tiltak:

Trond snakkar med Sjur, og deretter med PH. For vår del gjerne møte før jul.

Korp

Ciprian endrer < og > til Apertiums piler.

Oppdaterer testkorpus og brukergrensesnitt.

Tidsfrister, plan:

Ailo

CLARINO

Innføring.