Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte 7.12.2016

Trond, Ciprian, Lene

Saksliste

Lydkorpuset

Ciprian vil gå gjennom ELAN-pipeline, og vil sjå på Arnstein sin pipeline samtidig.

TODO-lista [/admin/giellatekno/TODO.html]

Det dokumentet må vere oppdatert.

NDS

Lokalisering:

Trond har repetert bugen, gått gjennom, og får ikkje generert. Brev til Ryan.

Ciprian ser på dette.

GEO

No kan Ciprian snu xml.

TILTAK

FAD-ord i smenob

Dette er antakeleg gjort.

Døme på filer i smenob/inc/

Ord i inc/ som allereie er i src/ skal ut av inc

Tiltak

WebDict

Trond har oppdatert sme- og sma-ordbøkene, og lagt til smn-fin. Ordboka for smn-fin er lagt til men fungerer framleis ikkje

Tiltak

StarDict

StarDict har tekniske problem, vi kan ikkje hjelpe brukarar her. Vi bør fjerne den ordboka.

Vi kan derimot vurdere andre ordbøker, utan morfologisk analyse, som t.d. [http://goldendict.org], evt. WebDict ApertiumDict. Fordelen med det siste er at vi får bruke same innhald til ulike språk.

Eit neste steg er å bruke Divvun sine kontoar i AppStore og GooglePlay for å gjere desse tilgjengeleg som ferdigpakka tenester.

TILTAK

Forrest

Layout: Trond diskuterer med infoavd.

Vi tar dei andre sakene seinare.

Heimeside

Alle bør oppdatere innhaldet, t.d. publikasjonane sine.

Webteneste

Paradigmegenerering

Dette ser vi på seinare.

Tagglokalisering

Dette arbeider vi kontinuerleg med.

On-the-fly-generering

Dette er ikkje så lett, vi stryk den frå TODO-lista.

Korpus

Samiske tall: Vi har 2009, men vil ha alle 9 årgangene.

TILTAK

Møterommet

Trond tar dette vidare.

MT

Evaluering:

Ikke alle har svart på spørreskjema, men det kan følges opp med telefon.

Analyse av analysene (møte først med hver enkelt, deretter med alle tre)

Arbeid

Arbeid med hashlister og bidix-sanity

Omsetje heile sme-korpus

MT bør inn i rutinene våre på stallo. Trond diskuterer dette med Divvun. Børre og Francis skal diskutere dette.

Rutiner:

NRK

Møte her på UiT onsdag kl 13-15 (også med Sjur)

2017

På fredag ettermidag.