Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdagsmøte 11. januar 2017

Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

Oppsummering av det vi held med på

Planar for januar, februar

Lansere sme-nob i siste veka av januar

Mens Kevin er her

Hvordan lansere?

Arbeid med systemet

Teknisk arbeid rundt systemet

Ciprian

Implementering:

  1. Korp
  2. Første versjon av smn-ordbok
  3. Korpilompolo
  4. Revidert smn-ordbok

Artiklar

Samisk uke

Enare, avhengig av ordboksplanar og lansering der. Trond diskuterer med Hannu.

MT-strategi

Forskingsgruppepengane, bruk

Ymse

Ingen saker.