Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte 23-24.2.2017

Trond, Ciprian, Lene, over Hangouts, første del avholdt 23.2, andre del 24.2

Saker

PÅGÅANDE PROSJEKT

Dei nye NDS-ordbøkene

smesma, smesmn, smesmj etc.

Cip har arbeidd vidare også etter samisk veke, for alle 6 språkpara.

open -a Safari.app words/dicts/smesma/src/all_smesma.xml

mime-type må vere text/html.

TILTAK:

Teksten Nordsamisk (og Finsk frå smnfin) skal bort. I staden skal det stå POS. Dette gjeld sannsynlegvis mange ordbøker. (Ciprian)

smnfin, finsmn

main/words/dicts/smnfin/semimanual_mg_merge/csv_to_check

Her er det 5119 ord, 3992 har vorte handsama, 1200 står att (er utan +).

Deretter må dette over i papirvennleg format, på den eine eller andre måten (css, InDesign, etc.) Vi har allereie ein del css-filer for xml-formatet vårt, vi kan ta utgangspunkt i det.

A_12 áášánkullee: asiaankuuluva; asianomainen; kyseinen : 1 = 2 = 3 _ 2+3

Manglende autocomplete

autocomplete er forsvunnet fra sme-nob/fin

Endra til “autocomplete: true”, men det var ikke nok

Funksjonen er knyttet til denne fila, kanskje stien til denne er fjernet?

language_specific_rules/templates/sanit/sme/index_search_form.template

TILTAK:

Ciprian ser på dette

sjdrus webdict

Vi slettar på nettet

[http://gtweb.uit.no/webdict/index_sjd-rus.html]

Arbeidet går vidare i dei relevante katalogar.

Informasjon om Vuosttaš digisánit på nettsidene

Vi har oppdatert en del informasjon, bl.a. at vi anbefaler GoldenDict istedenfor StarDict. Ciprian har testet dette.

MT og OmegaT (jf. [/mt/omegat/OmegaT.html] )

smesmn => sme-smn osv., smesmn er kanskje litt for internt?

TILTAK:

Ciprian kan ikke kjøre smenob-Apertium plugin i OmegaT laget av Tino.

majoritetsspråk til samiske språk via OmegaT + “fad” nob-smX, fin-smX

Dette tar vi neste veke.

FORSKINGSGRUPPA GIELLATEKNO, ADMINISTRATIVE TING

Økonomi

Diskusjon om hva vi bør prioritere å bruke penger på

(Web)programmerarstillinga

Går framover.

Rapport frå smesmx-prosjektet (deadline 8.3.)

Trond tar fram skjemaet frå NFR, legg inn overskriftene i priv/plan/project/…

TILTAK:

PLANAR FOR VÅREN

Forskingsarbeid (ulike tema)

MT-implementeringer:

Artiklar

Folk

Reiser

Besøk

YMSE

Kommunikasjon: