Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 26.04.2017

Tilstede: Trond, Ciprian, Lene

Temaer for 2017

To PhD-prosjekt

MT:

Korpus og Korp:

Ordbøker

Artikkelskriving

CLARINO

Dependency Treebank for sme

Samarbeid med andre, kurs, undervisning

Språkteknologi:

Miljø som bruker infrastrukturen eller vil ha kurs

Undervisning på Giellatekno

Neste møte

Diskusjonen held fram seinare denne veka, ssv. i morgon.