Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte

Tilstede: Trond, Ciprian, Lene

Referat frå IT-møte

Trond orienterte https://uit.no/om/digitalisering

Prioritering av arbeid framover

I arbeid:

Til vurdering:

Neste møte

tirsdag 2. mai kl. 14.15 via Skype