Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 10.5.2017

Tilstede: Ciprian, Trond, Lene

Saker

 1. web-programmererstllinga
 2. Kontakt med institutt for informatikk
 3. forberedelser til kurs for lærere 24.5
 4. innsamling av tekster fra forlag
 5. barnespråkskorpuset
 6. møte Samisk høgskole 11.5
 7. NDS-ikon
 8. Kurs på ei veke for utanforståande i juni

Web-programmererstllinga

Kontakt med institutt for informatikk

Påminning om saka.

Forberedelser til kurs for lærere 24.5

I dag er korpustilslaga ordna alfabetisk etter katalog:

admin Administrative texts
bible Religion texts
facta Non-fiction texts
ficti Fiction texts
laws Law texts
news Newspaper texts
science Science texts

Eit anna framlegg vil vere:

ficti Fiction texts
an account of the sAami
facta Non-fiction texts
  skolehistorie
  anna facta
news Newspaper texts
  undergrupper...
bible Religion texts
science Science texts
admin Administrative texts
laws Law texts

Innsamling av tekster fra forlag

Børre tar dette (Trond følger dette opp)

Barnespråkskorpuset

Epost fra Kleemann 6. mai

Trond skal svare på epost

Møte Samisk høgskole 11.5

( Google translate ii boađe )

NDS-ikon

Trond legger inn emoji som ikon på html-sider, det vil være enklere å implementere.

Ikonet som skal inn er altså dette: 📖

Det er ei open bok, U+1F4D6.

Vi tester med Mac og Windows og forskjellige nettlesere.

Kurs på ei veke for utanforståande i juni

enten 19-23, eller 26-30 juni (evt første uka av juli)

Undervisning før lunsj, praktisk arbeid etter lunsj

Aktuelle folk/språk: mansisk, marisk, færøysk, burjatisk