Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

13.6.2017 (eller dagen før/etter)

Ciprian, Lene, Trond


Programmerar

Satse på å vere ferdig til onsdag Trond finn den gamle innstillinga

Neiden

Trond og Ciprian dreg.

26-30. juni

Freiburg

Abstract på veg: