Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte 8. september

Tilstede: Trond, Chiara, Ciprian, Lene

Saker:

Trond

Har vært på konferanse om keltiske språk, og har lagt ut speller? osv for kornisk

Foredrag med sammenlikning av språkgjenkjenningsprogrammer. Textcat var blant de dårligste

smn-tastatur

Ciprian

Har lagt ut i Korp: fin-smn og nob-sma

Reiser på konferanse: 12.09-17.09

smn ordbok: skal genereres papirordbok snarest mulig,

Chiara

Arbeider med NDS

På denne sida mangler info om kontekst i paradigmer.
Neste store ting: presentasjon av dynamiske derivasjoner

TODO Chiara (evt. Ryan) kan legge inn informasjon om kontekst for paradigmer

Vepsisk skal vere i sanat og ikkje i sonad

Lene

Har hatt kontakt med Ramsalt, som lager internettside for Samisk Høgskole og for Ávvir., vil ha MT inn på desse sidene.

html: Det som ikke er samisk skal merkes, og mellomtitler skal merkes.

Arbeid med Aili om kvensk.