Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte 12. oktober 2017

Tilstede: Trond, Ciprian, Chiara, Lene

Saker

  1. MT på plass som Norsk (beta) på Samisk høgskole si side
  2. Giellagáldu-møte i Tromsø 8-9.11
  3. MT-workshop i Helsingfors 1.11.
  4. Symposium om Digital Humanities, UiT
  5. 7000 languages
  6. Bugzilla
  7. smn2fin-ordboken
  8. oppdatering av egennavn fra Statens Kartverk

MT på plass som Norsk (beta) på Samisk høgskole si side

Det er flott.

Giellagáldu-møte i Tromsø 8-9.11

Divvun har med normativt arbeid å gjere. Vi kan evt. møte opp der og ha ein presentasjon av oss, kva vi gjer, og kva av det som er relevant for normeringsarbeidet. Dette kan også ha form av eit korpuskurs.

Tiltak:

MT-workshop i Helsingfors 1.11.

Workshopen er på onsdag, både Ciprian, Trond og Lene har interesse av å delta. Vi bør kombinere reisa med samarbeidsmøte med Korp i Helsinki

Tiltak:

Symposium om Digital Humanities, UiT

  1. november - 1. desember 2017

Tiltak:

7000 languages

Tiltak:

Bugzilla

Chiara skal være ansvarlig for NDS-bugger.

Tiltak:

smn2fin-ordboken

Hannu Kangasniemi vil ha papirversjon i år. Ciprian og Trond ser på dette.

Oppdatering av egennavn fra Statens Kartverk

Viss du vil ha siste database for nedlasting må du registrere deg som brukar og få godkjenning. Dei har ikkje svart.

Tiltak

Ciprian tar kontakt på nytt og undersøker korfor han ikkje blir registrert.

Reiser