Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte 10.11 2017

Tilstede: Trond, Chiara, Ciprian, Lene

Saker

Orientering om forskingsgruppestatus

Giellatekno er flytta fra nivå 3 til nivå 2.

Oppsummere Korp-møtet i Helsingfors

hvordan gjøre med boundtekster (det er ikke scramblet)

Vi tilbyr nå ikke å nedlaste data. Korp både i Göteborg og Helsinke tilbyr det.

Hva skal følges opp:

Neste veke (mange er bortreist)

smn-arbeidet

Marja-Liisa kommer hit 27. november - 1. desember. Trond og Lene er på to forskjellige konferanser torsdag og fredag. Lene og Trond har lovd å jobbe med ML onsdag.