Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 22.1.

Til stades: Chiara, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

Giellatekno-møte: Status og vegen framover

I prinsippet to arbeidsmåtar

  1. Betre kommunikasjon?
  2. Felles/samla/samordna prioritering?

Døme på fellestema

Gt framover:

Maskinvare

Stallo

Fleire filer blir analysert, flaskehalsen frå før jul er ordna.

Divvunserveren

.. er gammal

kva har skjedd?

Chiara

Godt samarbeid med Heli, ein dag å installere alt. Ein del små ting er implementert (t.d. Konteaksta, jf. liste) Heli har laga ei TODO-liste for Konteaksta (main/apps/teaksta/Todos\ January\ 2018.txt)

Vi må teste ulike nettlesarar. Heli sa at det er testa med Firefox og Safari, men ikkje med Chrome. Det er problem med Chrome og Edge.

I hvilken grad skal jeg prioritere Konteaksta, og i hvlilken NDS?

Konteaksta

Vi vil ha konteaksta opp og stå

NDS

Viktige oppdateringar

Oppdateringar som er fine

Arbeid framover:

Ciprian

Arbeider no med Korp-oppdatering. Utfordring: Det er mange oppdateringar i Göteborg.

Andre ting om Korp:

7000 språk: Ciprian og Chiara

Lene

Trond

Tema 2018-I: smn-fst, lingart, admin, phd, korpus, samarb

Korleis går det med planar

samsymp Oulu

Møte i komitéen tidlegare i dag, konferanse i november. Framlegg: Seminar om språkteknologi først. Det syns vi er ein god idé, vi vil gjerne arrangere det.

korpus sma (52 barnebøker)

Trond kjem attende til dette.

økonomi

framleis ikkje møte.

Jf. Tronds kurs i haust

Søke pengar:

Tema til neste møte: NFR

Kva skjer i nær framtid?

FinugRevita kjem neste veke.