Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 12. februar 2018

Tilstede: Chiara, Ciprian, Trond, Lene

Saker:

Strategisk diskusjon

Undervisning

Vår tidligere diskusjon om undervisning

Ny bachelor og master:

Skrive artiklar:

Vår profil

Samarbeid

Artikkelskriving

var også tema på forrige møte, må merkes av i kalenderen

Nettverk og finansiering

Nettverk

Hvem:

Alle våre reiser inn under nettverk

Morgendagens møte

Saker

Temaer til onsdagsmøte

Ciprian og Børre diskuterer korpusanalyse fortest mulig, og sender epost om konklusjon