Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 15.3.2018

Til stades: Chiara, Ciprian, Lene, Trond

Saksliste

Kautokeino-reise

Trond og Lene var i Kautokeino 1100 tysdag - 1500 onsdag. Saker:

NFR-søknad

Vi har hatt møte med Samisk høgskole om felles søknad til NFR. Møtet var positivt, og vi har en plan for søknadsarbeidet.

Fokus blir på samfunnsmessige konsekvensene, og på media og vitenskap (undervisning og publikasjon)

Korp-oppdatering

… er gjort (grensesnitt)

Form:

Innhald:

Serversaker

svn-mail

Det er lagt tak på hvor mange epostadressater det kan være, og dette gjør at vi ikke får svn-mail.

Den nye chaten

Vi som ikkje har gjort det må legge til ny konto, og deretter er vi på nett :-)

NDS-kyv

… er ustabil, Den fungerer lokalt). Chiara ser på loggen.

yrk-oahpa

Denne stel hukommelse og har gjort det tidlegare også. Dette er ein demo som vart laga

NDS-arbeid

Koden er optimert, Lenkje frå verbparadigme direkte til Korp er implementert Utover dette priorteres arbeid med Konteaksta no.

Konteaksta og ICALL-samarbeid

Chiara har gjort en del forbedringer både i koden og i brukergrensesnittet. Vi hadde diskusjoner om layout. Lene og Trond skal teste oppgavene, og hvis vi rekker det, kan vi presentere dette for bachelorstudenter i neste uke. Vi må teste opplasting og konvertering til html. Det må være med ReCaptcha som skjekk at det er menesker som laster opp filer.

Giellatekno vil inngå formelt samarbeid med Nord-Troms videregående skole for utprøving av Konteaksta og andre ICALL-verktøy, og også søke om penger fra Troms fylkeskommune til programmererarbeid (Lene arbeider videre med dette)

Nettverk

Frist for søknad om nettverkspenger er 19. mars.

Planen for vår 2018

Giellateknomøte kl 12.30 fredag.