Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 3.4. 2018

Tilstede: Chiara, Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

Oppsummering og status

Lingvistikkmøte 1 MWE

Lingvistikkmøte 2: bindestrek

Vi må avklare Giellagáldu sin posisjon i denne saka.

Servarar osb

Sjur og Børre var her, Chiara hadde problem med Konteksta (plassproblem), sysadminproblem. Etter møte før påske skreiv Børre til IT-avd, og vi kan få nye servarar denne veka.

Forrest:

[https://giellalt.uit.no/infra/system/Serveroppgradering.html]

LIA

Små driftsmidler-søknad, søknadsfrist 11. mai

Ideer

NFR-søknaden

Trond og Lene arbeider med dette 3. april kl 14.

ICALL

Arbeid så langt: Morfologiske oppgåver. Vidare seinare: Syntaktiske.

Stedsnavn Statens Kartverk

Lene tar kontakt med AKP, snakker først med Ciprian

NRK Sápmi har teksting lenkja til lydfiler

NRK Sápmi: lage multimediakorpus med oversettinger som ligger på deres nettside