Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 12.04.2018

Tilstede: Ciprian, Trond, Chiara, Lene

Saker

Office365

Outlook fungerer etter oppskrift, Mail og Android ikkje.

Tiltak:

Serversaka

Vi har att møte. Børre har sendt spesifikasjon. Vi har ikkje fått attendemelding.

Tiltak:

TTS på server, for bruk online, pluss til NDS og annet

Vi vil ha TTS installert på server for å kunne tilby TTS som

Tiltak:

Giellatekno-nettsida

Chiara har lagt til ny logo, og har noen ideer, men ønsker plan for hva hun kan gjøre innimella anna arbeid.

Tiltak:

Techdoc

Tiltak:

Arbeid med lyd (NRK)

En person fra NRK har tatt kontakt (epost) for samarbeid som innbefatter lyd. Vi kan bruke nettverkspenger til å bygge opp kompetansen vår og samarbeidet med Aalto.

TTS og ASR bruker felles en del ressursar, og kan dermed diskutere samtidig.

ASR: Kjenne att ei røyst vs. kjenne att alle

Vi vil ha vår eigen pipeline

Lydsamarbeid:

  1. Diskutere med Sjur (Chiara)
  2. Setje opp ein alfa-pipeline for TTS og ein for ASR (Chiara og Ciprian)
  3. Invitere relevante miljø (tsjuvasjisk, Aalto) (Trond)

NRK:

Trond følgjer opp brevet. Vi gjer framlegg om eit møte om ulike samarbeid.

Arbeid med korpus

Kronjobb mailen er kryptisk, Ciprian undersøker denne.

Prioriteringsliste for handarbeid i korpus.

For neste oppdatering av innholdet i Korp:

Henting på nett / prosessering

Corpus improvement work 2018

Innsamling frå forlag

- Čálliid lágadus (Børre) * sme-sma * sme-smj