Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 16.5. 2018

Tilstede: Chiara, Lene, Trond

Saksliste

Først: Gratulerer med publisert kronikk

Gtoahpa-server

Status

Alt går bra, bortsett frå feilmelding når jeg kompilerer kode (sannsynligvis java-problem)

Prioritering

  1. Konteaksta
  2. sme-oahpa (sjekk at alle programma fungerer)
  3. kursa
  4. kuvsje
  5. nds

Feilmelding

Trond loggar på gtoahpa:

Last login: Fri May 11 08:14:46 2018 from 89-162-29-125.fiber.signal.no
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (no_NO.UTF-8)
/bin/sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (no_NO.UTF-8)
-bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (no_NO.UTF-8)

Det ser med andre ut til at locale ikkje er sett opp. Derimot går det fint å skrive æøåčŋš på kommandolinja, så det er mogleg dette ikkje er eit problem.

Det kan også vere at det er fordi Trond ikkje har sett opp ei .profile-fil på ny gtoahpa.

Andre ting til tysdag

sme-kompilering

sme må kunne kompilere i normal fart på tysdag

hfst-tokenise-bug

Vi får ikkje preprosessert ‘enkle’ sitatteikn.

Bugzilla, inaktive brukere

Det er mulig å fjerne inaktive brukere, Trond gjør dette.

Neste møte

Vi ser om vi treng det to-fr i neste veke.