Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 30.5.2018

Tilstede: Ciprian, Trond, Chiara, Lene

Saker:

Status

Servarar

Oppdatering av Oahpa, Django

Chiara har køyrt smeoahpa lokalt, men ser no på smsoahpa (ein enkel versjon). Brev til IT om satni server, venter på tilbakemelding.

Det går framover men litt saktare enn venta.

Korpus

Ciprian skrev brev til Børre for å la Maja få tilgang til boundfilene.

Sørsamisk

Anja arbeider videre, samarbeid med Maja. Arbeidet involverer både Lene og Trond.

MT

ČálliidLágadus vil at vi skal maskinomsetje ein del bøker frå nordsamisk til sør- og lulesamisk. ČL fekk dessverre ein litt tidleg versjon, med tekniske problem, men vi ser på dette og forbetrar det. Lene og Trond følger opp snarest mulig i forhold til ČL.

Workshop(er) 2018

Oulu: 14.-16.11. (on-fr)

Mogleg workshoptema: Språkteknologiske resurssar for samiske lingvistar (tirsdag)

Nordisk workshop om relevant språkteknologi

Mogleg workshoptema: grammatikkontroll, MT, ICALL for både oss, Odense og andre med tilsvarande interessar.

Lyd

Aalto + Francis + oss + andre (kven?): Både TTS og ASR

Korpussamarbeid

Oulu, Oslo og Göteborg

Plan og prinsipp for “reisepengane”

ca. 200 000 pr. år

Korpusarbeid i sommar

Børre er på ferie fra neste uke. Risten begynner neste uke. Lene og Trond diskuterer oppgåver på førehand, Ciprian hjelper Risten med arbeidet.

Viktige dokumenter

Alle: Sjekk at ting som Børre har noko med, fungerer, før Børre drar på ferie.

Ferie

Til neste år bør vi diskutere ferieavvikling i lag med Divvun (allereie på hausten).