Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellatekno-møte 14.6.

Til stades: Chiara, Ciprian, Trond

Saker

Serversaka

IT-avdelinga er ferdig med å setje opp, men ventar på oss.

Chiara og Ciprian har tatt sms_oahpa (4 delprogram), og generalisert. Katalogar, variablar, … på ein uniform måte, og i rett kontekst.

Endring av katalogstruktur og namn.

Det har vore mykje arbeid, men nyttig.

 1. Konteaksta er på ny servar
 2. Ein versjon kjem til å vere på serveren, identisk med tidlegare, men med ny django (for å samanlikne med tidlegare versjon)
 3. Neste steg blir sme,
 4. Deretter oppgradere
 5. Deretter versjon for versjon (dei andre X_oahpa), tidsbruken kan vere så mykje som 3 til ei veke madagar per versjon
 6. Vi ventar med NDS til etter at arbeidet med Oahpa er ferdig.

Dokumentasjon om serveroppsett ligg i private/trunk/admin

NDS generelt

… ventar på at Oahpa-arbeidet skal bli ferdig.

Møtet med Edmonton om NDS i ettermiddag.

Eddie har sendt ein del konkrete spørsmål, delvis releevante, og delvis av vel overordna natur. Chiara og Ciprian har møte med han klokka 1600.

Mål: Samarbeid med koden.

 1. Macro documentation: Article on NDS:
  1. http://www.ep.liu.se/ecp/085/010/ecp1385010.pdf
 2. Macro documentation: Documentation for linguists (and partly for porogrammers):
  1. https://giellalt.uit.no/dicts/neahttadigisanit.html
  2. https://giellalt.uit.no/dicts/nds/FilesForConfiguratingNDS.html
 3. documentation in the code
  1. The code itself, the catalogue structure, etc.
  2. The readme files, there are nine of them in neahtta