Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 22.8.

Saksliste

kva har skjedd i sommar / i august? (runde) kva no?

Sommar + august

Trond

Ei veke med burjatisk i sommer, diskusjon med Antti, reise til Kautokeino (NAV) og Enare (sms, smn).

Ciprian:

Chiara

Lene

Ferie! … men litt MT: To abstract til samsymp: Px (m/Laura) og MT (m/Trond) Førebuing av undervisning

Servarane våre

svn-servaren

Børre skal flytte (Trond snakkar med Børre).

xserve

Vi tar opp dette.

Dei andre servarane

Flytting pågår. Chiara oppdaterar dokumeentasjon under techdoc. trunk/techdoc/infra/VirtualServers.jspwiki

Servar i skya (?)

Vi veit ikkje kva som er konsekvensen av denne politikkomlegginga. Ciprian tar opp dette med Roy.

Trond refererte.

ICALL

Chiara og Lene arbeider vidare. Ny situasjon: Bruk av ICALL i undervisninga, og kan prøve ut. Overgangen til samlingsbasert undervisning gjer ICALL meir viktig enn før.

NDS

Tale

Tekst-til-tale

Ciprian har lese dokumentasjon og sendt til oss, og har tatt opp ein del talarar.

Pipeline før workshop?

Tale-til-tekst

  1. Bruk det vi har
  2. Repeter TTS for nordsamisk
  3. TTS for andre samiske språk

NDS-bruk:

Lagring

Trond og Ciprian ser på dette etter møtet.

Workshop

samisk symposium og workshop

Symposiet er på 14.-16.11.

Føredrag

Vi har sendt inn abstrakter.

Workshop

Reise

Hotell, rom i lag (relativt snart) - kommer info fra Oulu

Korp

Korpworkshop i Stockholm

Språkbanken kan dekke to personar. Trond snakkar med Lars om det praktiske.

Fornye innholdet i Korp:

LIA

Vi har fått materiale frå Oslo, Lene forbetrar fst-ar. Ciprian har sett på pipeline.

Deadline for ny ELAN-fil til Oslo er slutten av denne veka (24.8.).

Workshop: 13.9. i Kautokeino. … også 12.9.? Vi ser på reiserute når vi får program.

UNESCOs år

Innspel frå Sjur og Trond (oss alle) til Aili.

Giellatekno/Divvun lage eit seminar om dette til neste år? “vi kan vente på algoritmene” – nei, det kan vi ikkje.

Skoltesamisk, enaresamisk

Trond refererte fra arbeidet med skoltesamisk og enaresamisk i forrige uke i Enare

Refusjon for undervisning høsten 2018

Trond og Lene underviser hver i 50 % dette semesteret. Dette skal refunderes til Giellatekno sitt budsjett.

Trond tar opp dette med instituttledelsen, ikke minst tidsperiode for bruk av pengene, og vi må lage en plan for bruk av pengene.

Neste møte om ei veke.