Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 5.9.

Tilstede: Trond, Ciprian, Chiara

Saksliste

NDS

Trond har laget readme-fil (hvor?) om logger

gtweb har ei linje defekt i loggen som gjør det vanskelig å greppe

Ciprian skal ta dette videre, og diskuterer med Børre.

Loggene må taes vare på og legges i private biggies (hvor?) evt. separat.

Taleteknologi

Helsingfors – Trond har sendt brev, ikkje fått svar, følgjer opp.

Ciprian fortsetter med forberedelser.

Samisk symposium og workshop i Oulu

Reiser: Trond, Lene, Maja 14.-16.11.

Samisk symposium

Korp-workshop Stockholm

Reiser: Ciprian, Lene, Chiara

Lene holder alle orientert om informasjon

LIA

Innhald

Etterpåklokskap: Det burde ha vore meir direkte kontakt mellom relevante fagfolk, m.a. Joel og Ciprian, også meir kontakt om samisk.

Vi har hatt ulik synspunkt om ELAN-filstruktur, men prøver å ordne det.

De skal bruke filene som de fikk sist.

Reise

Reiser: Ciprian, Lene, Trond (pluss Michael i samme bil, Lene må oppgradere bil)

UNESCOs år

Meir konkret? arrangere seminar:

i private/plan/strat/unesco19/skisse.txt

Refusjon for undervisning høsten 2018

Trond og Lene underviser hver i 50 % dette semesteret. Dette skal refunderes til Giellatekno sitt budsjett.

Trond tar opp dette med instituttledelsen, ikke minst tidsperiode for bruk av pengene, og vi må lage en plan for bruk av pengene.

==> ikkje gjort.

Preprosessering – forkortingar og setningsgrense

langs/sme/test/data/analysis_check_corpus.txt

Servarane våre

Sjå oppdatert kravspec [https://giellalt.uit.no/infra/system/Serveroppgradering.html]

Analysatordokumentasjon

kan vi legge her:

[https://giellalt.uit.no/lang/sme/KompilereFST.html]