Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 1.11.2018

Tilstede: Ciprian, Chiara, Trond, Lene

Saksliste

Prossesering av korpusdata

Oppdatering av Korp

  1. Sjekke ut 7.0.0. frå github
    1. Heile oppsettet skal lagrast lokalt for testing
      1. og legge filer vi skal endre inn i apps/korp/git_korp
    2. Heile oppsettet skal på gtweb, inkludert dei reviderte filene

Dokumentasjon av CQP, for oversetting?

Reiser framover