Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomöte 28.11.

Tilstede: Lene, Trond, Ciprian, Chiara

Saker

Korp

Oppdatering til 7

  1. sme-oahpa
  2. flytte NDS frå gtoahpa til satni.org
  3. installere ny Korp 7 på ny gtweb-servar (tid til Korp før Ciprian fer)

Her må prioritere (2) vere før (3), fordi IT-avdelinga vil frigjere ein servar. Det hastar å frigjere gtoahpa.

[https://giellalt.uit.no/infra/system/Serveroppgradering.html] [https://giellalt.uit.no/infra/VirtualServers.html]

Kontakte IT for å få tilgang til gtweb-01.uit.no Ciprian gjer det.

Flytting til ny servar

Korpus blir servert frå gtweb. Vi bør vurdere eigen servar for korpusdata.

No blir gtweb avlasta ved at fleire ordbøker går til satni.org.

Trond ser på brevet frå IT.

Bugs frå Oulu

Desse tar vi opp når vi har 7.0.

Dokumentasjon, prosedyrer

Dette gjer Cip og Chiara i samband med arbeidet.

Side med samanlikning av innhaldet

Oversyn over korpus før vs. korpus no. Dette sett vi på TODO-lista

Dokumentasjon for brukarar

Jf. også PowerPoint-presentasjon frå Finland (Olli) (ha i mente).

Oahpa

  1. sms, sma, smn, sjd er allereie flytta
  2. sme-flytting
  3. Trond får passord, ser på loggen, og prioriterer

Flytta:

Under arbeid: univ_oahpa North Saami oahpa.no/davvi

På vent:

Til vurdering:

Andre på gtoahpa, også til vurdering (ikje på panic-lista)

est, vro, udm

NDS

Vi prioriterer Korp og Oahpa over NDS. Deretter står flytting for tur.

Lyd

Vi har (så vidt vi veit) fått det vi treng frå Acapela. Vi tar det opp når vi kjem så langt (jf. liste over nye eigenskaper).

Passordlagring

Trond tar opp dette med Sjur og IT-avd.

Eventuelt

Konklusjon: