Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 23. januar 2018

Til stades: Chiara, Lene, Trond

Saksliste

Status etter jul

Servarar

Planen var, for januar:

 1. NDS
 2. Serverflytting
 3. Evt. bugfiksing for andre program

Status flytting

mysql-feilen (status fra siste møte) er ok. Trond skreiv to brev. Vi fekk svar for ein del versjonar, og ikkje for alle.

Allereie flytta til gtoahpa-01:

For dei på gtoahpa og gtlab gjeld det: Vi flyttar berre dei vi har bestemt skal flyttast, alle andre skal stå.

Framleis på gtoahpa:

 1. crk_oahpalog.txt TBA => purre på Antti, forbedringer i brukerdok som ikke er i smX, artikkel 2018
 2. vro_oahpalog.txt TBA
 3. myv_oahpalog.txt TBA
 4. fkv_oahpalog.txt TBA Trond diskuterer med UiT, KI (Leena, A-K, Mikko)
 5. rus_oahpalog.txt TBA
 6. mdf_oahpalog.txt TBA?
  With regard to mdf (Moksha) I foresee use within the next year in parallel with development of myv (Erzya) (Mordovia State University in Saransk).
 7. kpv_oahpalog.txt Trond spør Syktyvkar og Freiburg
 8. yrk_oahpalog.txt Trond Sven-Erik Soosaar
 9. hdn_oahpalog.txt la stå i svn
 10. rup_oahpalog.txt la stå i svn
 11. udm_oahpalog.txt Trond spør Nadi Mush / Turun yliopisto

På gtlab:

 1. est_oahpa TBA
 2. liv_oahpa Trond/Jaska Valts Ernstreits at the Livonian Institute in Riga
 3. olo_oahpa Trond/Jaska Joensuu, Petroskoi or Tommi Pirinen in Hamburg
 4. izh_oahpa Jaska spør
 5. mhr_oahpa Trond spør Jeremy Bradley
 6. mrj_oahpa Trond spør Jeremy Bradley
 7. vep_oahpa Jaska spør

NDS-flytting, servar. Korp-flytting

NDS

STatus flytting

Nå er sme og sma på gtoahpa, resten på gtweb. Vi flyttar NDS-installasjonene til en ny server?

Debugging

Problem med kyv, valks, dei krasjar med jamne mellomrom. Vi hadde minnelekkasje. Problemet ligg sannsynlegvis i koden.

kpv-all, myv-all:

valks

kyv

(env)~>xmllint --noout neahtta/dicts/*.xml
neahtta/dicts/engcrk-cans.xml:1: parser error : Document is empty

^
neahtta/dicts/mhreng.xml:1: parser error : Document is empty

^

Konteaksta

Logging: Chiara tar kontakt med Heli

Korrekturlesning av eventyr (NRK): Lene

NT-VGS: Lene tar kontakt

Korp

Gøteborgtur? Det er ikkje hast med dette. Trond tar kontakt med Lars.

Oppdatering av innhald går greit.

MT + CG

Trond diskuterer oppsett av stiar i perl-koden med Sjur. Deretter prøver vi oss fram, og kontaktar Eckhard når vi er så langt.

Programmerarstillinga

Strategi. Nytt møte i morgon med Divvun? Trond gjer framlegg om tidleg møte.

Maskinlæring

Eksterne framlegg til samarbeid med oss (ulike forespørsler)

Andre saker

Søknad til NFR

Diaspora smX kommer til UiT neste uke

Josh svarer i dag, vi legg plan etterpå. Tema:

Vi vil også diskutere og debugge NDS.

Trond ser på kontor.

Engasjementer

vitass-arbeid

Lønnsmidler for undervisning: Vi diskuterer dette etter diskusjon med David og Sandra.

UX

Chiara drar til Amsterdam 18-03/22-03

Plan.html

Vi reviderer og ser på dette på neste møte.