Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte

Tilstades: Chiara, Lene, Trond

Saker

Russisk søknad

Russisk vil søke om middel til digital plattform, og samarbeide med oss. Dette er ein god idé, og vi går inn for det.

CAT/MT-seminar

Seminaret blir neste fredag, vi satsar på eit variert innhald: Søknad, MT, CAT, nye idéar.

Servarflytting

Vi ventar på svar frå IKT.

Gtoahpa er nesten ferdig

[https://giellalt.uit.no/infra/system/Serveroppgradering.html]

Korp

Mogleg å oppdatere parallellkorpus?

Problem: Ingenting er dokumentert, det er ingen notatar. Det ser ut som om det er brukt eit script som ikkje er i svn.

Katalogen stable er ikkje i bruk, prestable er under svn.

TODO:

Chiara drar til Göteborg i april.

Arbeid i lexc

TODO: Desse tema må vi no løfte opp til fellesarbeid Giellatekno/Divvun:

Numeralar

ARABICS for alle språk

Forkortingar

Felles rutiner for affixes/abbreviations.lexc

Akronym

Flytte desse til smi

NDS

fab

Kommandoen fab xxx restart_service må vi no køyre to gonger (?!) for at dest skal fungere. Dette gjeld: sanat, saan, saanih.

med restart_service berre ein gong får vi 404.

smespa

Vi har ein katalog external-langs, der skal spa.fst inn. Trond diskuterer med Sjur.

SIGEL/SIGEND

Dette er fint. Vi gjev attendemelding på dette.