Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte

Vi pröver oss pâ eit kort møte.

Tilstede

Trond, Chiara, Lene

Saker:

Serversituasjonen

Chiara har arbeidd med ny servar. Dei fleste ordbøkene er flytta:

Ikkje flytta

Usikre

Chiara skriv til Antti, vi gjer framlegg om at desse blir presentert i Canada og ikkje her.

Brev frå Antti

Dei som evaluerer prosjektet hans vil ha attendemelding om effektar av bruken av Giellatekno/Divvun-verkty.

Bruk, våre verkty:

Samfunnet

Trond ser på dette.

Evt.

Hunspell

Vi treng Hunspell (evt. andre format) i OmegaT, Wordfast, Wiseflow, … Trond snakkar med Sjur om dette.

lexc-arbeid

Vi vil ha felles filer for - numeraler (alle språk) - symboler (alle språk) - internasjonale/skandinaviske acronymer (smi)

Trond har snakka med Sjur, vi ser på numeralar osb. neste veke.