Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 3.4.2019

Tilstede: Chiara, Trond, Lene

Sakslista:

NDS

plugin

Jack ville ha ein plugin med eit anna defaultspråkpar på si side. Det har Chiara laga for han, og laga dokumentasjon for, slik at viss andre vil gjere det same kan dei få det.

Tilpasninger til mobil

tilpassing av visning av paradigme (etter ønske fra bruker)

verbklasse i baakoeh

verbklasse vises no i grensesnittet (etter ønske fra brukere)

XSFT vs. HFST

Vi vil gå over til hfst. Nokre språk har allereie hfst: mhr, sms, vro, …

En fordel for sørsamisk å bruke HFST, for da kan vi filtrere bort former med bindestrek: sohkerelaejpie vs sohkere-laejpie

Tilgang for oppdatering på gtdict-server

Det er bare folk som arbeider på UiT som får tilgang. Vi diskuterer løsning for Jaska når han kommer i neste uke.

Gtoahpa

Gtoahpa skal slettes i 1.mai, hvor skal vi lagre logg? Chiara har kopiert alt som ligg der, ca. 2GB:

Vi bør ha ein privat biggies-katalog

Chiara går gjennom xxx_oahpa-katalogane. Deretter seier vi at det er i orden å slette gt-oahpa.

Gtweb

Flytting til gtweb-01, ingen svar fra Kevin om flytting av MT. Trond ser på det.

Utskilling av techdoc

Lene og Trond har sett på filene i gtuit//xdocs. Vi har ein splitt som fungerer.

Chiara og Børre ser på dette framover.

UX kurset

De dekker alle Amsterdam-utgifter og tilbyr at Chiara drar til neste kurset gratis. Hun satser på Barcelona i mai.

workshop neste uke

Josh og Jaska er her hele uka. Onsdag er Lene borte. Chiara og Trond er her heile veka.

Temaer: