Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 12.6.

Tilstede: Chiara, Trond, Lene, Børre (på diskusjonen om todo-liste)

Saksliste

Giellalt-sidene (oppfølgjing frå sist veke)

Under Divvun-veka hadde vi møte om Giellalt og om korpus. Denne saka er ei oppfølgjing og spesifisering, særleg av todo-lista på giellalt-referatet.

Diskusjonen gav følgjande spesifisering:

Plan, prioritering av hausten

Utsett til neste møte.