Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 5.8. 2019

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saker:

Myhre og maskinlæring

Det passar når som helst for oss i veke 33.

Korp-oppdatering og Göteborg-reise

Oppdatering

Språk å sjå på er framfor alt dei samiske parallelltekstene, kvensk og marisk.

Det tospråklege korpuset bør vere oppdatert før 9.-10.10.

Kjeldekode

I dag er koden delvis utanfor versjonskontroll. Göteborg bruker github, og Helsingfors har ei eiga grein for sin versjon. Vi gjer det same, og legg den under [https://github.com/giellalt].

Reise

Chiara snakkar med Göteborg, vi satsar på starten av september.

Servarar (status)

Chiara har oppdatert dokumentasjonen. Den gamle gtweb kan slettast når domenet for satni.org er flytta til ny servar. Elles er gtweb-innhaldet på ny gtweb.

Gtlab er allereie oppdatert. Neste skritt etter gtweb er gtsvn. Chiara og Børre ser på dette før Børre drar på ferie.

NDS (status)

Buggar

Chiara har fiksa ein del buggar.

Informasjon om korpus i NDS-grensesnittet

Når ordet ikkje står i SIKOR:

Når det ikkje er noko korpus for språkparet:

No corpus available for this language.

lulesamisk zip (jf brev)

Lene ser på dette.

Sametingsseminar for omsetjarar i Enare

Vårt framlegg til arrangørane:

Dagen passar for både Lene og Trond.

Oahpa påloggingsinfo (brev 24.7.)

Lene ser på dette, og fjernar dokumentasjon som ikkje gjeld no.

Riddu Riđđu stand

Lene og Børre hadde stand 3 dagar x 6 timar. Børre hadde med Divvun-rollup, og Lene hadde ordnet A-4 ark i plastlommer med info. Det var folk der nesten heile tida, fuingerte veldig bra.

Til neste gang vi gjer dette: Vi bør vere tre og ikkje to, slik at dei som står der får med seg litt av festivalen også.

avvir.no og andre korpustekstar

Bibelseminar

Bibelseminar

NODALIDA - CG-workshop, deadline 5.8.19

SAALS Uppsala-symposium, deadline 31.8.19: Oktasaš logaldallan?