Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 13.12. 2019

Til stades: Chiara, Lene, Trond, Risten

Saksliste:

Parallelltekster relevante for sametingene i Norge og Finland

Trond og Lene underviste i bruk av tospråklig Korp og OmegaT, til oversettere fra norsk Sameting

Arbeid i etterkant:

Trond reiser til Inari i januar for å holde tilsvarende kurs for oversettere ved finsk sameting

i biggis/mt/omegat i dag, her må man sjekke realitetene (dvs dubletter, god parallellisering). * **Lene** sjekker nob-smj, * **Trond** sjekker fin-smX. * nob-sme og nob-sma: disse er ok Filene: * nob-sme 216456 * nob-sma 13292 * fin-smn 34351 * fin-sms 6481 * nob-smj 1643 Vi planlegger å legge nob-smj i Korp i januar, avhengig av tilbakemelding fra Sametinget. ## Oppdatering av Korp ### Marisk: mhr (771 MB, 65 mill ord), mrj (70M IWCLUL er 10.-11. januar 2020. mhr bør være i Korp til da, evt. mrj hvis det er tid til det. Arbeidet kan startes nå. ## Saker fra forrige møte Access fra finsk Korp (**Trond** ser på det, se [forrige referat](https://giellalt.uit.no/admin/giellatekno/191120.html)).