Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 18.8.20

Tilstede: Trond, Chiara, Lene

Saksliste

Status

Chiara

Lene

Trond

Grammatikkontroll (enaresamisk), korpus, infrastruktur, artiklar.

Planar

Neahttádigisánit

Automatisk oppdatering

Vi bør ha automatisk oppdatering av NDS, det er for mange av dei til å gjere det manuelt. Ciara ser på dette.

spansk

Hos Angel no.

samiske språk

Ønskjelista Lyd ventar på SMARTool. Etymologi (også smn, sms …), andre språk

Sørsamisk NDS

trenger rydding i struktur

Småting:

Ordboksmateriale frå Apertium

Lene vil hente ut relevante lister, spesielt med tanke på OmegaT.

MT

CG for smenob: Vi treng å setje av heile veker, Framlegg: Bruke første veka i november på MT (evt. med oppfølgjing i desember). Forarbeid: Trond diskutere med Eckhard og gjere forarbeid til den veka.

Korp

Språksosiologi

Vi har prosjekt som startar no + masterstudentar. Vi bør vurdere å samordne faglege innspel (seminar, lesegruppe) for interesserte.

SMARTool

TTS skal legges til, Chiara. Innholdsmessig vil det ikkje skje så mykje i haust, sannsynlegvis, folk har undervisning.

Samarbeid eksternt

Enaresamisk forskingsgruppe

Det blir laga ei slik forskingsgruppe ved univ i Uleåborg, med språkteknologi som raud tråd.

Bacheloroppgave

En informatikk-student ønsker å skrive bacheloroppgave med noe av vårt materiale

Tronds tanker:

Framlegg som kom på møtet

Trond følger opp.

NMT Helsinki

Vi er positive, vil delta, vil gjerne ha dei som baseline, gjerne vere medforfattarar.

Trond og Lene svarer.

Statped

Trond svarer på brev.

Artiklar

Kvar for oss

Lene

Trond

Felles

Samarbeid med Divvun

Rydding innsjekkings rapporter

git versjonskontroll

Vi har mista oversikta vi hadde med svn-mail:

Før kunne vi sjå hva som blei gjort, og følge med. No er det berre visse språk vi får mail frå. Vi må få så mykje informasjon om innsjekking som mogleg, no har vi mista ein viktig kanal.

I Zulip vil vi ha eigne trådar berre for innsjekkingsinformasjon.

Alle språka skal vere i giellaLT-mail. I dag manglar visse språk: sma, smj.

Vi treng eit versjonskontrollseminar. Trond diskuterer dette med Sjur, Tommi.