Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 26.01.2021

Tilstede: Trond, Lene, Chiara

Saker:

Oppfølgjing frå sist

Korp

Buggane i u_korp

Her har Chiara fiksa fleire: Omsetjingar av attributt og pop-up for taggar. På lista: Årstalsboksen. Deretter [https://github.com/giellatekno/korp-frontend/issues/5]

Ting å gjere med SIKOR

Comp i sms

Vi vl ha Der/Comp i den nye versjonen.

Evt. arbeid med smn

Sjå på missing list

Grepkorpus

Lene har gode rutiner:

Bibelen

Få med bibelen parallellisert, også nob

Framdrift

  1. Tekniske ting og Bibel og lingvistisk arbeid
  2. f_korp
  3. SIKOR

MT

NMT-møte

Vi bør ha et oppsett på Giellatekno, vi ser på git-sidene med relevante pipelines, når vi får tid til det.

fin-sme

Trond og Lene har sett på dette, framleis litt att. Deretter er det snakk om betre dis-fil og tilpassing av syntaktiske taggar til vårt system. Det å få med funksjonstaggar krev val av fil (gjort) og tilpassing av syntaggar (må bli gjort).

sme-smn

Trond har ikkje sett på dette. Lene ser på taggar i sme-smn, ser på regresjonstesting etter taggmøtet vi hadde.

MT for smj

Vi treng ikkje få godkjenning for innsamling av materiale hos NSDs fordi vi ikkje lagrar persondata.

Sosling

Møte neste veke. Lene kallar inn.

Digitaliseringstiltak på UiT

[https://uit.no/tavla/artikkel/715700/midler_til_digitalisering?p_document_id=715700]

Søknadsfrist er 19/2 2021.

Digitaliseringsrådet forvalter et budsjett på 5 MNOK. Disse skal fordeles på digitaliseringstiltak som bidrar til at UiT når sine strategiske mål knyttet til utdanning, forskning og formidling.

  1. Eksperimentell utprøving av løsninger for bedre undervisning eller forskning i små pilotprosjekt. Disse prosjektene vil ha som formål å finne ut om et verktøy eller en arbeidsmåte bidrar til mer læring eller bedre forskning.
  2. Oppskalering av løsninger som har vært prøvd ut én eller flere steder i organisasjonen og som har gitt gode resultater.
  3. Tilrettelegging for digital forskning og utdanning generelt, rettet mot vitenskapelig ansatte. Dette kan være samarbeidsarenaer, kurs, webinarer, organisering av informasjon eller tilrettelegging for deling av digitale læringsobjekter.

Moglege ting å søke på

Oppsummering

Neste møte

Vi tar møte etter at vi har fått ein korpusversjon til på plass. Chiara gir beskjed.