Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 2.6.21.

Til stades: Chiara, Lene, Trond

Saker

Saker frå siste møte

Referat: [https://giellalt.uit.no/admin/giellatekno/210414.html]

Vi gjekk gjennom referantet. Opne saker:

Dokumentasjon (git og svn)

Teknisk dokumentasjon og språkdokumentasjon er no på [https://giellalt.github.io/]

Vi må vurdere kva vi skal gjere med den dokumentasjonen som er att på forrest (og cgi-bin-funksjonane). Det rekk vi ikkje i dag, men vi kjem til å flytte dokumentasjon bort frå forrest.

Kjeldefiler (på svn og git)

Flytting av korpus, ordbøker. Ingen konklusjonar.

Ordbokssamarbeid NDS og satni.org

Sjur gjer framlegg om å skifte ut NDS-backend med [https://github.com/divvun/satni-backend].

Det som er viktig for oss er at NDS-frontend må:

Vi diskuterer dette på felles møte med Divvun.

Korp

Ny versjon Korp er undervegs.

Sommarjobb for TT.