Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Giellateknomøte 10.6.21

Tilstede: Trosterud, Tynnøl, Chiara, Lene

Saksliste

  1. Gjennomgang av saker frå sist møte
  1. Korp-konvertering

Konverteringa stoppar pga. feil i nordsamisk. Chiara ser på det manuelt.

  1. Planar for sommaren

NDS ser ut til å vere eit godt alternativ. Vi ser på FST.

  1. Andre saker